PN-Z-70061:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt ochrony przed promieniowaniem X -- Katedra ochronna UD-31

Zakres

Przedmiotem normy jest katedra ochronna UD-31 stosowana w celu ochrony przed wtórnym promieniowaniem X personelu obsługującego aparaty rentgenowskie, pracujące przy napięciu nie większym niż 125 kV.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-70061:1974 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony przed promieniowaniem X -- Katedra ochronna UD-31
Data publikacji 12-11-1974
Data wycofania 29-06-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Zastępuje PN-J-80003:1960 - wersja polska
ICS 13.280