PN-Z-53202:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 169:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt ochrony osobistej oczu -- Filtry spawalnicze

Zakres

Podano 2 określenia dotyczące filtrów spawalniczych, podział na dwa rodzaje w zależności od przeznaczenia oraz na 19 odmian w zależności od wartości współczynnika przepuszczania światła; przykład oznaczenia. Podano wymagania dotyczące między innymi wymiarów (w tabl.1) oraz monochromatycznych współczynników przepuszczania (w tablicach 2 i 3). Podano numery norm dotyczących pozostałych wymagań, badań, pakowania, przechowywania i transportu. Opisano zasady doboru filtrów.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-53202:1981 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony osobistej oczu -- Filtry spawalnicze
Data publikacji 26-03-1981
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Zastępuje PN-Z-53202:1966 - wersja polska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN 169:1996 - wersja polska