PN-Z-19010-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie powierzchni właściwej gleby -- Pomiar metodą adsorpcji pary wodnej

Zakres

Podaną metodę zalecono do oznaczania powierzchni właściwej różnorodnych absorbentów, w tym materiału glebowego pochodzącego zarówno z gleb mineralnych jak i organicznych. Oznaczanie polega na wyznaczaniu wielkości adsorpcji pary wodnej w przedziale ciśnień względnych od 0 do 0,35, a następnie obliczeniu wielkości powierzchni w oparciu o równanie BET. Do pomiaru adsorpcji wykorzystuje się suszarkę próżniową z termoregulacją. Odpowiednią prężność pary wodnej uzyskuje się, sporządzając roztwory kwasu siarkowego(VI) o różnym stężeniu. Masę zaadsorbowanej wody określa się grawimetrycznie (wagowo)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-19010-1:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie powierzchni właściwej gleby -- Pomiar metodą adsorpcji pary wodnej
Data publikacji 28-01-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
ICS 13.080.20