PN-Z-11002:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ujęcia wód mineralnych i leczniczych

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące ujęć wód mineralnych i leczniczych oraz podstawowego wyposażenia eksploatacyjno-pomiarowego ujęcia. Ustalono rodzaje badań stacjonarnych ujęcia oraz badań kontrolnych wody z ujęcia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-11002:1997 - wersja polska
Tytuł Ujęcia wód mineralnych i leczniczych
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny RS SZŚ, Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
ICS 13.060.10