PN-Z-08207:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona pracy -- Siedziska do maszyn i urządzeń produkcyjnych -- Klasyfikacja i ogólne wymagania

Zakres

Podano klasyfikację oraz wymagania ogólne dotyczące siedzisk. Podano klasyfikację siedzisk w zależności od charakteru powiązania z urządzeniami produkcyjnymi oraz w zależności od pozycji ciała człowieka. Ogólne wymagania dotyczą między innymi: konstrukcji i usytuowania siedzisk, materiałów stosowanych do ich wykonania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-08207:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy -- Siedziska do maszyn i urządzeń produkcyjnych -- Klasyfikacja i ogólne wymagania
Data publikacji 10-06-1986
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ICS 13.110