PN-Z-08204:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona pracy -- Urządzenia ochronne odległościowe do maszyn i urządzeń produkcyjnych -- Ogólne wymagania

Zakres

Podano wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych odległościowych stosowanych w celu ochrony człowieka przed zagrożeniami urazowymi. Podano zasady ochrony urządzeniami odległościowymi, oraz omówiono część urządzeń ochronnych. Wymagania należy stosować przy konstruowaniu, produkcji, badaniach i ocenie urządzeń ochronnych odległościowych, ich doborze i montażu oraz badaniach, ocenie i eksploatacji maszyn i urządzeń wyposażonych w te urządzenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-08204:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy -- Urządzenia ochronne odległościowe do maszyn i urządzeń produkcyjnych -- Ogólne wymagania
Data publikacji 29-02-1988
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ICS 13.110, 13.180