PN-Z-08110-06:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przemysłowe hełmy ochronne -- Program badań, kontrola jakości i ocena partii

Zakres

Podano program badań, kontrolę jakości, ocenę wyników badań oraz postępowanie z partią uznaną za niezgodną z wymaganiami norm. Program badań zawiera 12 badań sprawdzających, między innymi: kształt konstrukcji i wymiarów, wygląd zewnętrzny i cechowanie, materiał, masę, wytrzymałość na uderzenie, wytrzymałość na przebicie, własności elektroizolacyjne, odporność na działanie płomienia. Kontrola jakości obejmuje: skład i liczność partii, poziom, wadliwość dopuszczalną, pobieranie próbek i plan badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-08110-06:1986 - wersja polska
Tytuł Przemysłowe hełmy ochronne -- Program badań, kontrola jakości i ocena partii
Data publikacji 31-12-1986
Data wycofania 16-11-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.20