PN-Z-08051:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona pracy -- System norm w zakresie ochrony pracy -- Struktura systemu

Zakres

Podano strukturę systemu norm w zakresie ochrony pracy, zmierzających do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z wyjątkiem zagadnień regulowanych ustawodawstwem pracy. Struktura systemu obejmuje: podsystemy (w tablicy) oraz zakres podsystemów.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-08051:1980 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy -- System norm w zakresie ochrony pracy -- Struktura systemu
Data publikacji 04-04-1980
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ICS 13.100