PN-Z-04533:2021-11 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chinoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania chinoliny (nr CAS: 91-22-5) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie chinoliny, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,06 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04533:2021-11 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chinoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
Data publikacji 18-11-2021
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30