PN-Z-04463:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu (nr CAS: 5392-40-5) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem diodowym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania, opisanych w normie wynosi 2,7 mg/m3      

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04463:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym
Data publikacji 12-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30