PN-Z-04456:2014-08 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3-etylenotiomocznika na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 1,3-etylenotiomocznika (nr CAS: 96-45-7) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 1,3-etylenotiomocznika, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,01 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04456:2014-08 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3-etylenotiomocznika na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 01-08-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30