PN-Z-04396:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4,4'-metylenodianiliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr polipropylenowy, ekstrakcji mieszaniną chloroformu i metanolu i oznaczaniu 4,4'-metylenodianiliny w otrzymanym roztworze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie 4,4'-metylenodianiliny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,008 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04396:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4,4'-metylenodianiliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 29-04-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30