PN-Z-04393:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu na węglu aktywnym, desorpcji związku disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04393:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 24-11-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30