PN-Z-04388:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie izooktan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par izooktan-1-olu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem disiarczku węgla i dimetyloformamidu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie izooktan-1-olu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 22 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04388:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie izooktan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 16-11-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30