PN-Z-04387:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorku chloroacetylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par chlorku chloroacetylu na żywicy XAD-7 z naniesioną 1-(2-pirydylo)piperazyną, desorpcji otrzymanej pochodnej acetonitrylem i analizie otrzymanego roztworu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie chlorku chloroacetylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,02 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04387:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorku chloroacetylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 20-02-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30