PN-Z-04385:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie azotanu 2-etyloheksylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par azotanu 2-etyloheksylu na żelu krzemionkowym, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie azotanu 2-etyloheksylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,35 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04385:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie azotanu 2-etyloheksylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 25-02-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30