PN-Z-04361:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fluorooctanu sodu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji fluoroctanu sodu na filtrze bibułowym, wymywaniu zatrzymanego zwiąku wodą i oznaczaniu w otrzymanym roztworze (jako sód) metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie fluoroctanu sodu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi około 0,005 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04361:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fluorooctanu sodu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 25-10-2006
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30