PN-Z-04360:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tribromku boru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na pochłanianiu par tribromku boru w wodzie, powstaniu bromowodoru, jego reakcji z azotanem(V) srebra i powstaniu zawiesiny bromku srebra. Intensywność zmętnienia otrzymanego roztworu oznacza się metodą turbidymetryczną. Najmniejsze stężenie tribromku boru, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 2,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04360:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tribromku boru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
Data publikacji 19-07-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30