PN-Z-04353:2005 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksametylotriamidu kwasu fosforowego(V) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par i aerozoli heksametylotriamidu kwasu fosforowego(V) na żywicy XAD-2 i na filtrze z włókna szklanego, desorpcji związku etanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-fotometryczną Najmniejsze stężenie heksametylotriamidu kwasu fosforowego(V), jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,0125 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04353:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksametylotriamidu kwasu fosforowego(V) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-06-2005
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04195-01:1988 - wersja polska, PN-Z-04195-02:1988 - wersja polska
ICS 13.040.30