PN-Z-04351:2007 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroacetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par chloroacetonu na żelu krzemionkowym, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie chloroacetonu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,8 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04351:2007 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroacetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 04-01-2007
Data wycofania 21-11-2023
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30