PN-Z-04350:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1,2,2-tetrabromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 1,1,2,2-tetrabromoetanu na żelu krzemionkowym i desorpcji związku tetrahydrofuranem lub adsorpcji na Amberlicie XAD-2 i desorpcji metanolem, a następnie analizie otrzymanego roztworu techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie par 1,1,2,2-tetrabromometanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,8 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04350:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1,2,2-tetrabromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 04-04-2006
Data wycofania 11-10-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30