PN-Z-04348:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie n-butyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par n-butyloaminy na żelu krzemiankowym, desorpcji związku roztworem kwasu chlorowodorowego w metanolu, zalkalizowaniu roztworem wodorotlenku potasu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie n-butyloaminy, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1,3 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04348:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie n-butyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-09-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30