PN-Z-04347:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie trimetyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par trimetyloaminy na żelu krzemiankowym, desorpcji związku roztworem kwasu siarkowego(VI) w roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworem wodorotlenku potasu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie trimetyloaminy, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04347:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie trimetyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 09-08-2006
Data wycofania 17-10-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30