PN-Z-04341:2007 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie prop-2-yn-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par prop-2-yn-1-olu na węglu aktywnym, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie prop-2-yn-1-olu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,3 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04341:2007 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie prop-2-yn-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 04-01-2007
Data wycofania 21-11-2023
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30