PN-Z-04336:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie amidosiarczanu(VI) amonu na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr szklany, ekstrakcji zatrzymanego związku wodą, reakcji rozpuszczonego związku z azotynem(III) sodu, a następnie z chlorkiem baru i turbidymetrycznym oznaczaniu amidosiarczanu(VI) amonu w postaci siarczanu(VI) baru. Najmniejsze stężenie amidosiarczanu(VI) amonu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04336:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie amidosiarczanu(VI) amonu na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
Data publikacji 08-06-2005
Data wycofania 29-07-2016
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30