PN-Z-04335:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na pochłanianiu par bromowodoru w wodzie, reakcji z azotanem(V) srebra, powstaniu zawiesiny bromku srebra. Intensywność zmętnienia otrzymanego roztworu oznacza się metodą turbidymetryczną. Najmniejsze stężenie bromowodoru, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1,4 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04335:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
Data publikacji 16-03-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04062:1971 - wersja polska
ICS 13.040.30