PN-Z-04331:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylocykloheksanonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2-metylocykloheksanonu na żywicy XAD-2, desorpcji związku acetonem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 2-metylocykloheksanonu, jakie można oznaczyć ta metodą, wynosi 12 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04331:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylocykloheksanonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 09-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30