PN-Z-04327:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie zieleni kwasowej czystej V na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzeniu aerozolu zieleni kwasowej czystej V na filtrze polipropylenowym, ekstrakcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie zieleni kwasowej czystej V, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04327:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie zieleni kwasowej czystej V na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 09-07-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30