PN-Z-04326:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie azydku sodu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr z włókna szklanego, ekstrakcji roztworem węglanu sodu, reakcji z chlorkiem 3,5-dinitrobenzoilu i oznaczaniu powstałej pochodnej (azydek 3,5-dinitrobenzoilu) w otrzymanym roztworze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie azydku sodu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,025 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04326:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie azydku sodu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 25-10-2006
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30