PN-Z-04320:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu i 1-chloro-3,4-dinitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzeniu aerozolu 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu i 1-chloro-3,4-dinitrobenzenu na sączku polipropylenowym, wyekstrahowaniu go etanolem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu i 1-chloro-3,4-dinitrobenzenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04320:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu i 1-chloro-3,4-dinitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 05-04-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30