PN-Z-04315:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-chloroaniliny, 3-chloroaniliny i 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par i aerozoli 2-chloroaniliny, 3-chloroaniliny i 4-chloroaniliny na żelu krzemionkowym, desorpcji związku etanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie izomeru chloroaniliny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,54 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04315:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-chloroaniliny, 3-chloroaniliny i 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 28-10-2003
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30