PN-Z-04314:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanamidu wapnia na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr z włókna szklanego, ekstrakcji roztworem buforu octanowego, rozcieńczeniu ekstraktu roztworem węglanu sodu, reakcji z chlorkiem 5-dimetyloaminonaftalenu-1-sulfonylu i oznaczaniu powstałej pochodnej techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie cyjanamidu wapnia, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,4 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04314:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanamidu wapnia na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 08-06-2005
Data wycofania 22-10-2021
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30