PN-Z-04312:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-onu na węglu aktywnym, a jego aerozoli na włóknie szklanym, desorpcji związku roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatogrfii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie 2,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-onu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04312:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-04-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30