PN-Z-04302:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu 2-(acetoksy)benzoesowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr z włókna szklanego, ekstrakcji kwasu 2-(acetoksy)benzoesowego mieszaniną metanolu i wody, a następnie oznaczaniu wyekstrahowanego związku metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie kwasu 2-(acetoksy)benzoesowego, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04302:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu 2-(acetoksy)benzoesowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 29-03-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30