PN-Z-04299:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie eteru bis (2-chloroetylowego) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par eteru bis (2-chloroetylowego) na węglu aktywnym, desorpcji związku disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie eteru bis (2-chloroetylowego), jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04299:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie eteru bis (2-chloroetylowego) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 26-10-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30