PN-Z-04296:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-iminobis(etyloaminy) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na pochłanianiu par 2,2'-iminobis(etyloaminy) w płuczce zawierającej 1-butanol i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie 2,2-iminobis(etyloaminy), jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04296:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-iminobis(etyloaminy) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 15-03-2001
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30