PN-Z-04295:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzeniu aerozolu 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny na filtrze polipropylenowym i par 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny na Tenaxie TA, desorpcji metanolem i analizie otrzymanego roztworu chromatografią gazową z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,01 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04295:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 28-10-2003
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30