PN-Z-04288:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie propano-3-laktonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par propano-3-laktonu na węglu aktywnym, desorpcji chlorkiem metylenu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie propano-3-laktonu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04288:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie propano-3-laktonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 02-11-2022
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30