PN-Z-04284:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylopentano-2,4-diolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2-metylopentano-2,4-diolu na węglu aktywnym, desorpcji związku mieszaniną dichlorometanu i metanolu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 2-metylopentano-2,4-diolu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 10 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04284:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylopentano-2,4-diolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 12-07-2006
Data wycofania 17-10-2022
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30