PN-Z-04281:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N-metylomorfoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par N-metylomorfoliny na żelu krzemionkowym, desorpcji związku kwasem siarkowym(VI) i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie N-metylomorfoliny, jakie można oznaczyć stosując tę metodę, wynosi 5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04281:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N-metylomorfoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 09-07-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30