PN-Z-04275-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dinitrofenoli -- Oznaczanie 4,6-dinitro-2-izopropylofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 4,6-dinitro-2-izopropylofenolu na żelu krzemionkowym i osadzeniu aerozolu na włóknie szklanym, desorpcji metanolem i analizie otrzymanego roztworu techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie 4,6-dinitro-2-izopropylofenolu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,0125 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04275-2:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dinitrofenoli -- Oznaczanie 4,6-dinitro-2-izopropylofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 25-09-2017
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30