PN-Z-04275-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dinitrofenoli -- Oznaczanie 2,4-, 2,5- i 2,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2,4-, 2,5- i 2,6-dinitrofenolu na żelu krzemionkowym i osadzeniu aerozolu na włóknie szklanym, desorpcji metanolem i analizie otrzymanego roztworu techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie 2,4-, 2,5- i 2,6-dinitrofenolu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,015 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04275-1:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dinitrofenoli -- Oznaczanie 2,4-, 2,5- i 2,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 29-12-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30