PN-Z-04274-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dichlorostyrenów -- Oznaczanie 2,6-dichlorostyrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2,6-dichlorostyrenu na węglu aktywnym i osadzeniu aerozolu na włóknie szklanym, desorpcji toluenem i analizie otrzymanego roztworu techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie 2,6-dichlorostyrenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 12,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04274-1:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dichlorostyrenów -- Oznaczanie 2,6-dichlorostyrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 22-10-2021
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30