PN-Z-04270:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1-dichloroetylenu, cis 1,2-dichloroetylenu i trans 1,2-dichloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 1,1-dichloroetylenu, cis 1,2-dichloroetylenu i trans 1,2-dichloroetylenu na węglu aktywnym, desorpcji disiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu z zastosowaniem detekcji płomieniowo-jonizacyjnej. Najmniejsze stężenie 1,1-dichloroetylenu, cis 1,2-dichloroetylenu i trans 1,2-dichloroetylenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 8 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04270:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1-dichloroetylenu, cis 1,2-dichloroetylenu i trans 1,2-dichloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 29-07-2016
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30