PN-Z-04266:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie peroksodisiarczanu(VI) potasu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez sączek z bibuły filtracyjnej w celu osadzenia na nim pyłu peroksodisiarczanu(VI) potasu i wypłukaniu wodą osadzonej na sączku substancji. Potas w otrzymanym roztworze oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie peroksodisiarczanu(VI) potasu, jakie można oznaczyć w warunkach opisanych w normie wynosi 0,02 mg/m3. Metody nie stosuje się w obecności innych związków potasu na stanowisku pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04266:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie peroksodisiarczanu(VI) potasu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 13-08-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30