PN-Z-04263-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04263-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości glinu i jego związków -- Oznaczanie glinu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez sączek membranowy w celu osadzenia na nim pyłu glinu i jego związków, mineralizacji próbki stężonym HNO3 i dodatkowo stapianiu próbki z heptaoksotetraboranem sodu i węglanem sodu (w przypadku oznaczania AL2O3), sporządzeniu roztworu w rozcieńczonym kwasie azotowym(V). Glin w otrzymanym roztworze oznacza się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Dodatek soli lantanu (bufor korygujący) i cezu (bufor dejonizujący) zapobiega występowaniu interferencji. Najmniejsze stężenie glinu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,7 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04263-1:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości glinu i jego związków -- Oznaczanie glinu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 14-06-2000
Data wycofania 12-10-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04263-1:2012 - wersja polska