PN-Z-04259:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromku winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji par bromku winylu na węglu aktywnym, desorpcji dwusiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie bromku winylu, jakie można oznaczać tą metodą wynosi 0,1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04259:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromku winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 27-05-1999
Data wycofania 27-10-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30