PN-Z-04256:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenku styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par tlenku styrenu na Tenaxie TA, wyekstrahowaniu go metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie tlenku styrenu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,04 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04256:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tlenku styrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 03-11-2021
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30