PN-Z-04255:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3-cyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na pochłonięciu zawartego w powietrzu 1,3-cyklopentadienu na rurce zawierającej Chromosorb 104 z naniesionym bezwodnikiem maleinowym. Cyklopentadien reaguje z bezwodnikiem maleinowym tworząc produkt addycji Diesla-Adlera (3a, 4, 7, 7a-czterowodoro-4,7-metanoizobenzofuran-1,3-dion), który ekstrahuje się octanem etylu i oznacza metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 1,3-cyklopentadienu, jakie można oznaczyć metodą wynosi 48 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04255:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3-cyklopentadienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 28-01-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30