PN-Z-04251-1:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nienasyconych ketonów -- Oznaczanie ketenu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Przedstawiono metodę polegająca na pochłonięciu zawartego w powietrzu ketenu w płuczce z alkalicznym roztworem chlorku hydroksyloamonowego i spektrofotometrycznym oznaczaniu kompleksu powstałego kwasu acetohydroksamowego z chlorkiem żelaza. Najmniejsze stężenie ketenu jakie można oznaczyć podaną metodą wynosi 0,37 mg/m3. Metody nie należy stosować przy oznaczaniu ketenu w obecności substancji zawierających grupę RCO, takich jak estry, chlorki kwasowe i bezwodniki kwasowe

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04251-1:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nienasyconych ketonów -- Oznaczanie ketenu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30